HOME    Begin met Exporteren

Start with export

Exporting offers new opportunities for your company. It can also lead to more sales. However, it is not that easy. Good preparation and an export plan will help you to successfully expand your business.

Imagine you want to build a house. You don’t say to the contractor: just build a house. The contractor would not know what exactly is intended. That is why you first sit down with an architect. Flat roof, pointed roof, a garage and how many bedrooms are all questions that require a construction drawing. And a contractor can get started with that construction drawing.

Details, such as the colour of the curtains or the garden furniture, will be discussed much later. You first make a sketch, a blueprint of your plans. Only after that you start building. You always start with the basics. It is the same with exporting. Start by thinking about export opportunities for your business. Then create your export plan.

Begin met exporteren - gebruik het Export Business Model Canvas
Bewustwordingstraject voor export met het Export Canvas. Begin met exporteren!

Export Canvas as a base

Just like the architect in the example above makes a blueprint for you, an experienced export coach will help you with the Export Canvas. It is the first step to a successful international business.

Selling your products and services in other countries is convenient. But where do you start?

 • What is the best transportation method?

 • How and where do you get the permits needed?

 • What documents and licenses do you need?

 • Who are the best partners?

An experienced consultant will help you with your Export Business Model.”

Export Subsidie

Er zijn diverse subsidie regelingen. Dan kan zijn vanuit de gemeente, provincie
of vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wij helpen je om de beste aanvraag te doen voor de regeling die bij jouw export plannen past.
Ontvang tot wel € 2.500 subsidie of een tegemoetkoming in de vorm van een voucher!
Of je daadwerkelijk subsidie krijgt hangt natuurlijk af van de overheid.

Onderdelen van een Export Plan

Wat zijn de sterke en wat zijn de zwakke punten van je verhaal? Wil je meer omzet, of juist betere marges door een hoger volume? Wil je klanten die je verloren bent tijdens de crisis vervangen? Of wil je in een specifieke markt groeien? Door de juiste vragen en antwoorden zal het Export Business Model Canvas bijdragen aan je doelen.

 • Stap 1: Marktdefinitie
  De marktdefinitie bepaalt de richting van de export. De marktdefinitie is meestal opgebouwd uit de dimensies: producten, afnemersgroepen en behoeften. In deze stap sta je stil bij de vraag wat de onderneming als de markt beschouwt.
 • Stap 2: Interne analyse
  Is de onderneming financieel in staat tot marktverbreding of marktontwikkeling? Een financiële ratioanalyse is onontbeerlijk. Naast de financiële benadering moet je zowel de organisatie van de opdrachtgever als het product analyseren.
 • Stap 3: Exportlandenselectie
  In welk land kan de exporteur het beste zijn producten afzetten? Concentreer je in eerste instantie op een beperkt aantal potentieel interessante exportmarkten en bepaal vervolgens welke je (als eerste) gaat bewerken.
 • Stap 4: Bedrijfstakanalyse
  Belangrijk voor de exporteur is de vraag hoe de ontwikkelingen in de bedrijfs-tak in het gekozen land zijn. Dan kijk je naar kansen en bedreigingen vanuit de bedrijfstak en hoe de exportonderneming zich op de markten kan positioneren.
 • Stap 5: Concurrentieanalyse
  Waarin kan het product zich van concurrerende producten onderscheiden? Van belang is aan te geven wie de huidige of potentiële concurrenten zijn en waarin zij zich onderscheiden. Je ontwerpt een concurrentieanalyse op basis waarvan
  een concurrentievoordeel gedefinieerd kan worden.
 • Stap 6: Afnemersanalyse
  Nadat je met behulp van het filtermodel voor de onderneming een aantal landen hebt geselecteerd, bepaal je welke landen aantrekkelijke segmenten bevatten die op homogene wijze reageren op het marketingbeleid.
 • Stap 7: Distributieanalyse
  Voor een antwoord op de vraag hoe de buitenlandse markt betreden moet worden, is een analyse van de entreemogelijkheden nodig. De verschillende mogelijke kanalen zet je met hun voors en tegens tegenover elkaar.
 • Stap 8: Confrontatiematrix
  Na de interne en externe analyse stel je de confrontatiematrix samen. Je formuleert een aantal opties hoe het land / markt het meest succesvol bewerkt kan worden. Tevens stel je de groeistrategie vast in samenhang met de marktkeuze en de marktentreestrategie.
 • Stap 9: Exportmarketingbeleid
  Waarom zou de buitenlandse klant het product of de dienst kopen en waarom bij jou? In dit onderdeel werk je de P’s van de marketingmix verder uit.
 • Stap 10: Financiële haalbaarheid van het plan
  In de laatste stap stel je jezelf de vraag wat de omvang is van de financiële risico’s die gelopen gaan worden en wat de haalbaarheid is.
Beginnen met exporteren - maak jouw export ambitie visueel met het Export Canvas

Hoe krijg je overzicht?

Export biedt nieuwe kansen voor je bedrijf. Het kan bovendien leiden tot meer omzet. Met verschillende subsidie vouchers wordt export gestimuleerd door de overheid.

Met de Starters International Business (SIB) helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken bedrijven die de stap willen maken naar buitenlandse markten.

 1. Kansen zoeken
  Eerst bepalen we samen in welke landen je veel kans hebt. Hierbij kijken we naar jouw wensen, doelen en de bijzondere kenmerken van het product of de dienst en onderneming.
 2. Marktinformatie
  Daarna onderzoeken we hoe interessant deze landen precies zijn voor jouw bedrijf.
 3. Intern onderzoek
  Als laatste maken we een lijst van wat nodig is om succesvol te worden in deze landen.

“SIB coaching: met RVO-SIB voucher krijgt je per saldo gratis export hulp”

Kies hoe jij wil beginnen met exporteren:

Dit traject is special voor eenmanszaken of MKB ondernemers.

 • 20 uur Coaching
 • Plus Online Leeromgeving
 • Plus Uitgebreide Rapportage
 • Jouw Eigen Export Canvas
 • 1-op-1 Advies & Ondersteuning
 • Erkende SIB Coach

Investering

€ 0.00

Advieskosten € 2.500
Btw 21% 525
Totaal incl. btw € 3.025
Betaald via SIB Voucher        –  2.500
Nog te betalen BTW
 € 525

De subsidie voucher is zonder BTW.
De € 525 btw betaal je ons en die krijg je weer terug via de btw-aangifte.

Dit traject is geschikt voor grotere bedrijven met een sales & marketing team.

 • Maatwerktraject van 5 dagen
 • Train je hele export team
 • Internationale Sales & Marketing
 • Export Canvas
 • Intensieve begeleiding
 • Export Coach & Adviseur

Investering

€ 5000,00*

Advieskosten€ 7.500
Btw 21%€ 1.575
Totaal incl. btw € 9.075
Subsidie voorbeeld         – € 2.500
Nog te betalen 
€ 6.575

* Subsidie is zonder BTW.
Het totaal bedrag van € 5000,00 is exclusief BTW.